Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder utifrån det förändrade omvärldsläget

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina, något som Sverige fördömer. För att viktiga aktörer i länet ska få en gemensam bild av händelseutvecklingen har länsstyrelsen kallat till ett krissamverkansråd.

– Våra tankar är hos befolkningen i Ukraina. Precis som statsminister Magdalena Andersson sagt så fördömer Sverige å det starkaste Rysslands pågående invasion av Ukraina, säger länsråd Anneli Bergholm Söder.

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för krissamverkansrådet i länet. I rådet ingår representanter för såväl myndigheter som frivilligorganisationer och näringslivet.

Krissamverkansrådet sammankallas för att nyckelaktörer i länet ska få en gemensam bild av händelseutvecklingen och en chans att diskutera den och ställa frågor. Stort fokus kommer under mötet att ligga på den samhällsviktiga verksamheten.

– Från länsstyrelsens sida följer vi händelseutvecklingen noga med fokus på hur det osäkra läget i vår omvärld skulle kunna påverka Gotland och de samhällsviktiga funktionerna i länet. Vi är väl förberedda och har rutiner för att hantera den här typen av situationer. Att sammankalla krissamverkansrådet är en av dem, säger Anneli Bergholm Söder.

Vid krissamverkansrådet deltar Försvarsmakten, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket, Säpo, Svenska kyrkan, Radio Gotland, FRA, Swedavia, Luftfartsverket, Geab, Sjöfartsverket, Röda Korset, Frivilliga försvarsorganisationerna samt Destination Gotland.

Risk för påverkanskampanjer

I osäkra lägen är det extra viktigt att vara uppmärksam på eventuell desinformation och påverkanskampanjer. Vi har alla ett ansvar för att vara källkritiska och tänka efter ett varv extra innan vi sprider information vidare. Viktiga frågor att ställa sig är till exempel vem som står bakom informationen och vilket syfte avsändaren har med att sprida den.

Mer information om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Normalt att känna oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. På Krisinformation.se finns råd och tips för dig som känner dig orolig och kontaktvägar om du behöver någon att prata med.

Stöd vid oro på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Inte minst barn och ungdomar kan påverkas starkt av en intensiv nyhetsrapportering och ett stort flöde av information i social medier. Försvarsmakten har tillsammans med organisationen Bris tagit fram handfasta råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt