Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare ett år präglat av pandemin sammanfattas

Satsningen för att förstärka totalförsvaret, stora bergtäktprövningar och förstås hanteringen av coronapandemin är något av det som har präglat arbetet på Länsstyrelsen i Gotlands län under det gångna året. Det framkommer i den årsredovisning för 2021 som nu har skickats in till regeringen.

Precis som de flesta andra verksamheter har länsstyrelsen fått ställa om och anpassa sin verksamhet utifrån pandemin under verksamhetsåret 2021. Trots restriktioner, distansarbete och hantering av en mängd nya regeringsuppdrag kopplade till covid-19 har de flesta av myndighetens verksamhetsområden kunnat bedrivas med gott resultat. Hanteringen av pandemin har också bidragit till ny kunskap.

– Alltsedan pandemins utbrott har länsstyrelsen haft ett stort och viktigt uppdrag i hanteringen. Vi har bedrivit tillsyn enligt den nya pandemilagen, samordnat kommunikationsinsatser och levererat lägesbilder. Precis som så ofta annars växer en organisation med utmanande uppgifter och jag vågar påstå att vi idag står bättre rustade för att möta framtida samhällsstörningar, säger landshövding Anders Flanking.

På det ekonomiska planet redovisar Länsstyrelsen i Gotlands län ett överskott på cirka 1,8 miljoner konor på förvaltningsanslaget. Överskottet beror främst på lägre förbrukning inom vissa verksamheter och att insatser som skulle genomföras under året har utgått på grund av pandemin. Myndighetens totala budget för 2021 uppgick till cirka 165 miljoner kronor.

Årsredovisning 2021 Länsstyrelsen i Gotlands län Pdf, 1.8 MB.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss