Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets första ansökningsomgång för Klimatklivet

I dag öppnar årets första ansökningsomgång till investeringsstödet Klimatklivet. Nytt för i år är att man nu kan söka stöd för elproduktion från gödselbaserad biogas, medan publika laddstolpar och vätgastankstationer kommer ha svårt att beviljas stöd, åtminstone i den första ansökningsomgången.

Lokala och regionala åtgärder som minskar utsläpp av växthusgaser kan få stöd från Klimatklivet. De åtgärder som ger den största varaktiga minskningen per investerad krona prioriteras. Alla utom privatpersoner kan söka stödet, till exempel företag, kommuner och föreningar. Åtgärder som får stöd kan utföras inom exempelvis transport, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning. Investeringar inom jordbruk är särskilt prioriterade.

Nyligen har regelverket för Klimatklivet ändrats, vilket innebär att såväl laddstationer som vätgastankstationer inte kan beviljas stöd på samma sätt som tidigare. En del sådana åtgärder kommer eventuellt fortsatt kunna beviljas utifrån en annan förordning, men i begränsad utsträckning.

– Det är tråkigt att det blivit svårare att få stöd för publika laddstationer, för det har varit en av de vanligaste åtgärderna som aktörer sökt för på Gotland. Å andra sidan kan elproduktion från gödselbaserad biogas få stöd efter ändringarna, vilket ger nya möjligheter för länets lantbrukare, säger Anna Sorby, klimathandläggare på Länsstyrelsen.

Sedan Klimatklivet infördes 2015 har 49 gotländska aktörer fått stöd med cirka 86,5 miljoner kronor. Åtgärderna beräknas minska koldioxidutsläppen med drygt 16 000 ton per år. Det placerar Gotlands län, i förhållande till antal invånare, på en förstaplats i landet när det gäller antal beviljade åtgärder och en sjätteplats när det gäller utsläppsminskningar.

– Gotlands län har lyckats bra om man tittar på den nationella statistiken, och vi hoppas såklart på ännu fler ansökningar framöver. I år har Naturvårdsverket ungefär 2,7 miljarder kronor att fördela ut inom Klimatklivet och det vore oerhört roligt om gotländska aktörer kunde använda en betydande del av dessa medel, säger Anna.

Ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet och ska för den här perioden lämnas senast på eftermiddagen den 28 februari. Ytterligare två ansökningsomgångar kommer att öppna under året, i maj respektive augusti/september.

Mer information om Klimatklivet och digital blankett för ansökan

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan:
anna.sorby@lansstyrelsen.se tel. 010-223 93 86
agneta.green@lansstyrelsen.se tel. 010-223 93 58

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss