Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näringslivet får tummen upp för pandemihanteringen

Ett foto över snöiga tak, med havet i bakgrunden.

Idag är det två månader sedan länsstyrelsen återupptog arbetet med sin pandemitillsyn, och resultatet är glädjande.
- Vi ser väldigt få brister ute i verksamheterna, något som tyder på en stor vilja att göra rätt, säger Ingrid Thomasson, tillsynssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Sedan december 2021 har länsstyrelsen genomfört 82 tillsynsbesök inom olika verksamheter på Gotland. Enligt rådande restriktioner har tillsynen fokuserats på bland annat handel och inomhusgym.

– 79 av dessa 82 verksamheter hade inga eller små brister som åtgärdades på plats, berättar Ingrid Thomasson.

Samverkan och omtanke som framgångsfaktorer

Under pandemin har länsstyrelsen samverkat med myndigheter såväl som företag på Gotland. En av de som engagerat sig i pandemiarbetet är Magnus Olsson, verksamhetsledare vid Visby centrum. Han tror att dialog och omtanke har varit en framgångsfaktor för Gotland.

– Under tuffa tider ställer man upp för varandra och kanske är det så att vårt ö-läge spelat in och bidragit extra till det. Under hela pandemin har jag märkt en vilja att göra rätt och att ta sitt ansvar hos det gotländska näringslivet. Det i kombination med en mycket god samverkan tror jag är framgångsfaktorerna bakom det väldigt fina och glädjande resultatet, säger Magnus Olsson.

Till höger syns en bild av en man med glasögon som ler mot kameran. Till vänster syns en bild av en brunhårig kvinna som ler.

Magnus Olsson, verksamhetsledare på Visby centrum, och Ingrid Thomasson, tillsynssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Vad kontrolleras vid en pandemitillsyn?

Vid ett tillsynsbesök kontrollerar länsstyrelsen vilka smittskyddsåtgärder som vidtagits, och om dessa uppfyller kraven från myndigheterna. Åtgärderna handlar bland annat om att minska risk för köbildning och erbjuda besökare handsprit eller möjlighet att tvätta händerna.

– Verksamhetsutövare har ett ansvar att vidta ett antal åtgärder för att motverka smittspridning, och vi kan se att verksamhetsutövarna på Gotland har tagit sitt ansvar på största allvar. Nu är det viktigt att vi fortsätter att hålla i den sista tiden, säger Ingrid Thomasson.

Kontakt