Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kampanj för att stoppa våld i ungas relationer

Texten svartsjuka är inte romantiskt på en blå bakgrund med en illustration av ett hjärta med en dolk rakt igenom.

Över hälften av tillfrågade tonåringar har blivit utsatta för våld i en kärleksrelation. Nu startar den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt för att få stopp på samhällsproblemet.

De flesta har någon gång känt sig svartsjuka på sin partner. Det är mänskligt. Men när svartsjukan tar över och kanaliseras i form av kontroll och våld handlar det ofta om brottsliga handlingar. Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig till tonåringar och unga vuxna, och genomförs under våren för sjätte året i rad.

– Det är oerhört viktigt att barn och unga får kunskap om vad som är våld och vad en schysst relation innebär. Ofta romantiserar dessutom populärkulturen och även omgivningen svartsjuka bland unga, säger Lisa Lindström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Våld kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller digitalt. Det är vanligt att olika former av våld utövas samtidigt.

I en studie från Stockholms universitet 2021 svarade nästan 60 procent av de tillfrågade 15–19-åringarna ja på frågan om de är eller har varit utsatta för våld i en kärleksrelation. Både flickor och pojkar utsätts. En könsskillnad som noteras i studien är att flickor rapporterar en högre andel upprepad utsatthet för våld, medan pojkar oftare angav att de varit utsatta vid enstaka tillfällen. Flickor rapporterar också en betydligt högre grad av utsatthet för sexuellt våld jämfört med pojkar.

– Killars våld mot tjejer handlar bland annat om just sexuellt våld och det är oerhört viktigt att vi både förebygger, upptäcker och sätter in insatser tidigt, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter.

I kampanjen, som pågår årligen under februari och mars, ingår tryckt och digitalt material i form av affischer, video och stödmaterial. Materialet kan beställas kostnadsfritt av alla yrkesverksamma som möter målgruppen unga:

Webbplatsen Svartsjuka är inte romantiskt Länk till annan webbplats.

– Osunda och våldsamma relationer är väldigt vanligt i ungas parrelationer och också väldigt skadligt. Därför är det viktigt att alla vi vuxna som finns runt våra ungdomar i deras vardag vågar se och agera när vi upptäcker det, oavsett vilken roll vi har i deras liv, säger Anki Schandl, som arbetar med våld i nära relationer inom Familjefrid vid Region Gotland.

Familjefrid startar den 11 februari en ny grupp som riktar sig till kvinnor mellan 18-30 år utan barn, som varit eller fortfarande är utsatta för våld av sin partner.

Om Familjefrid på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Svartsjuka är inte romantiskt drivs av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och stiftelsen 1000 Möjligheter, som står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se.

Kontaktpersoner

Caisa Skoggren, Länsstyrelsen i Gotlands län
010-223 93 62
caisa.skoggren@lansstyrelsen.se

Lisa Lindström, Jämställdhetsmyndigheten
031-392 90 28
lisa.lindstrom@jamstalldhetsmyndigheten.se

Zandra Kanakaris, 1000 Möjligheter
070-143 42 47
zandra@1000mojligheter.se

Kontakt