Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler påverkar Klimatklivet

Torsdagen den 10 februari öppnar Naturvårdsverket åter möjligheten att söka pengar ur Klimatklivet, ett investeringsstöd för åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Men om du vill söka medel för att sätta upp publika laddstolpar kan du få vänta ett tag till.

Många olika typer av åtgärder har genomförts på Gotland sedan Klimatklivet startade 2015, från elektrifiering av bevattningspumpar till produktion av biogas. Väldigt många har också fått stöd för att sätta upp publika laddstolpar för elfordon, men det kan bli svårare i den första ansökningsomgången under 2022.

– Naturvårdsverket håller på att se över hur beslut om publika laddstolpar och vätgastankning ska kunna beviljas framöver, eftersom en ändring skett i en styrande förordning från EU. Naturvårdsverket har förvarnat om att de troligen kommer att behöva avslå dessa ansökningar i den första ansökningsomgången i år. Det går däremot fortfarande bra att söka ”ladda bilen-stöd” för icke publika laddstationer som är till för anställda eller boende i en fastighet, säger Anna Sorby, klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Öppnar för stöd för elproduktion från biogas

Ansökningsperioden löper från 10 till 28 februari och är den första av tre ansökningsperioder under 2022. En god nyhet för året är att det nu går att få stöd för elproduktion från biogas. Det möjliggör för lantbruk att genom småskalig biogasproduktion från gödsel minska utsläpp av metan, samtidigt som de ökar produktionen av förnybar el.

Om Klimatklivet

Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet. Det kan till exempel handla om åtgärder inom transport, spillvärme, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning. Stödet kan sökas av företag, föreningar, stiftelser och kommuner.

Länsstyrelserna ansvarar för att informera om investeringsstödet och vägleder dem som vill ansöka om Klimatklivet, men det är Naturvårdsverket som beslutar om stödet.

Ansök senast 28 februari

Ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet och ska för den här perioden lämnas senast på eftermiddagen 28 februari.

På sidan om klimatinvesteringsstöd på länsstyrelsens webbplats finns mer information om Klimatklivet samt digital blankett för ansökan, när den är öppen.

Klimatinvesteringsstöd

49 gotländska företag och organisationer har fått sammanlagt cirka 86,5 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet sedan stödformen startade 2015. Gotlands län har högst antal beviljade åtgärder per invånare och åtgärderna beräknas minska koldioxidutsläppen i länet med drygt 16 000 ton per år.

Kontakt