Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder utifrån Försvarsmaktens beredskapsanpassning

Försvarsmakten har till följd av Rysslands militära verksamhet i Europa beredskapsanpassat och placerat extra resurser på Gotland. För att viktiga aktörer i länet ska få information om beredskapsanpassningen har länsstyrelsen kallat till ett krissamverkansråd.

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och sammankallande för krissamverkansrådet i länet. I rådet ingår representanter för såväl myndigheter som frivilligorganisationer och näringslivet.

Krissamverkansrådet sammankallas för att nyckelaktörer i länet ska få information av Försvarsmakten om det rådande läget och en chans att diskutera det och ställa frågor.

– Utifrån den information som jag har kan gotlänningarna känna sig trygga och sova lugnt om natten. Försvarsmaktens anpassning är en reaktion på det spända läget mellan Ryssland och Ukraina och är en omprioritering och omfördelning inom ramen för den ordinarie verksamheten, säger landshövding Anders Flanking.

Stort fokus kommer under mötet att ligga på de samhällsviktiga civila delarna i vårt samhälle.

– På länsstyrelsen är vi väl förberedda och har rutiner för att hantera den här typen av situationer. Att sammankalla krissamverkansrådet är en av dem. Vi följer händelseutvecklingen löpande och om ytterligare behov uppstår så har vi möjlighet att vidta fler åtgärder, säger Anders Flanking.

Om krissamverkansrådet

Vid krissamverkansrådet deltar Försvarsmakten, Region Gotland, Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket, Säpo, Svenska kyrkan, Radio Gotland, FRA, Swedavia, Luftfartsverket, Geab, Sjöfartsverket, Röda korset, Frivilliga försvarsorganisationerna samt Destination Gotland.

Kontakt