Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse

Länsstyrelsen i Gotlands län och Länsstyrelsen Kalmar län har den 20 december 2021 fastställt bevarandeplan för Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna (SE0330308) som pekades ut 2016. Länsstyrelsen i Gotlands län har dessutom fastställt bevarandeplan för Pärkhagen (SE0340204), vilket pekades ut 2015.

Bevarandeplanerna finns att ta del av på webbplatserna www.lansstyrelsen.se/gotland och www.lansstyrelsen.se/kalmar (sök Skyddad natur), eller via kontakt med respektive Länsstyrelse.

Beslutet att fastställa bevarandeplaner kan inte överklagas.

Kontakt