• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelsedelgivning

Kungörelse om delgivning av beslut om bodelning och arvskifte mellan Kristina och Josef Bodin

Fredrik Jakobsson, född 1986, Jerry Johansson, född 1969, Marie Sandelius, född 1966, Leo Stenström Noori, född 2006, Oliver Stenström Noori, född 2002 och Roger Pettersson, född 1957, delges genom denna kungörelsedelgivning, i egenskap av dödsbodelägare i Kristina Bodins dödsbo, 290908-1404, beslut om bodelning och arvskifte mellan Kristina och Josef Bodin.

Delägare har fyra veckor på sig att klandra boutredningsmannens beslut. Tiden räknas med start den dagen som inträder två veckor från beslutet om kungörelsedelgivning. Besvärshänvisning framgår av beslutet.

Beslutshandlingen hålls tillgänglig till och med den 17 januari 2022 på Advokathuset Öster - Advokat Bengt Loquist AB, med adress Strelowgatan 11, 621 45 Visby. Tel. 0498-214340.

Kontakt