Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad är värt att skydda och försvara?

Bengt Axelsson, strategisk rådgivare samt Jenny Deschamps Berger, enhetschef. Båda vid Försvarshögskolan.

I veckan vidareutbildades aktörer inom Krissamverkan Gotland, där länsstyrelsen ingår. Utbildningen gavs av Försvarshögskolan och handlade om en av de mest centrala frågorna inom krisberedskapen och totalförsvaret: vad i vårt samhälle är värt att skydda och försvara?

Jenny Deschamps-Berger och Bengt Axelsson från Försvarshögskolan har de senaste åren tagits in flera gånger av länsstyrelsen för föreläsningar kopplade till krisberedskap och totalförsvar. Allmänheten på Gotland har kunnat lyssna till dem under Almedalsveckan 2019 samt Totalförsvarskonferensen 2019.

Under onsdagen gästade de krissamverkansrådet, som är en del av samverkansorganet Krissamverkan Gotland. Rådet är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer för att bättre klara att hantera kriser i länet.

I rådet ingår Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Radio Gotland, Försvarsmakten, Polisen, Säpo, Svenska Kyrkan, Kustbevakningen, Swedavia, Sjöfartsverket, FRA, Trafikverket, GEAB och Luftfartsverket. Till föreläsningen hade även Röda Korset, Destination Gotland, Frivilliga Försvarsorganisationerna, Gotlands Idrotten och Gotlands Museum bjudits in.

– Det har nog inte undgått någon att Länsstyrelsen i Gotlands län de senaste åren flyttat fram positionerna när det gäller att hantera hela skalan från kriser till krig, inte minst genom regeringsuppdraget att utveckla totalförsvaret i länet. Stödet från Försvarshögskolan är av stort värde för oss, eftersom de bidrar med bland annat historisk förankring och reflektion, säger Simon Härenstam, krisberedskapshandläggare vid länsstyrelsen.

Försvarshögskolan diskuterade vad försvarsvilja har betytt för Sverige, hur den skulle kunna byggas idag och vad den betyder för oss som bor i Sverige.

– Försvarsvilja är en komplex fråga och utgör varken mål eller medel, utan är en förutsättning för totalförsvarets uppbyggnad. För vad ska vi med totalförsvaret till om vi inte anser att vi har något som ett värt att skydda och försvara, säger Bengt Axelsson.


Mer om Länsstyrelsen i Gotlands läns roll inom krisberedskapen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt