Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets naturvärdesinventeringar av skog är klara

Flera svampar, något gråblåa skivlingar, av samma sort i närbild bland lövig skogsmark.

Violgubben är en svamp som trivs bäst i skogsmarker med höga naturvärden. Foto: Ingrid Thomasson

Varje år inventerar länsstyrelsen skogar med okända naturvärden runt om på ön med syftet att öka kunskapen om var sällsynta arter och skogar med höga naturvärden finns.

Årets inventeringar är nu klara och resultaten har börjat komma in. Vi har dock blivit uppmärksammade av Mellanskog på att skogsägare inte får del av inventeringsresultaten, då kartskiktet inte finns att ladda ner bland länsstyrelsens öppna geodata.

– Vi håller med Mellanskog om att det är viktigt att skogsägare får reda på vilka naturvärden som finns i deras skogar. Det är först då som skogsägaren har möjlighet att ta hänsyn till värdena, säger Anna-Lena Fritz, chef på länsstyrelsens naturvårdsenhet

Mellanskog har nu tagit del av kartskiktet och resultatet från årets inventeringar kommer även att skickas till berörda skogsägare efter årsskiftet, efter att de granskats. Redan nu kan du som skogsägare gå in i artportalen: www.artportalen.se Länk till annan webbplats. för att se om det finns några sällsynta arter rapporterade i din skog. Det ger dig bra information inför planering av ditt skogsbruk. Arter som hittas i länsstyrelsens inventeringar läggs alltid in i artportalen.

Från och med 2022 kommer Länsstyrelsen kommer att påbörja arbetet med att lägga in skogar med höga naturvärden i ett öppet kartskikt så att skogsägare enkelt ska kunna se resultatet av inventeringarna. Det gäller både årets och tidigare års inventeringar. När arbetet är klart kommer vi att återkomma med var skogsägare kan hitta det öppna kartskiktet.

Har du några frågor om länsstyrelsens inventeringar eller vilka naturvärden som kan finnas i din skog är du alltid välkommen att höra av dig.

Kontakt