Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag startar slututbetalningarna av årets jordbrukarstöd

Kor som betar på ett fält, med havet synligt i bakgrunden.

Fredagen den 3 december påbörjas utbetalningen av EU:s jordbrukarstöd. Länsstyrelsen har beslutat om drygt 235 miljoner kronor som kommer att betalas ut av Jordbruksverket till närmare 1 400 gotländska lantbrukare. Årets utbetalning är något lägre jämfört med år 2020, vilket främst beror på att årets eurokurs är lägre än fjolårets. De stöd det handlar om är gårds- och förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare.

Gårdsstödet syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet medan nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Pengarna betalas ut till lantbrukarna, men i förlängningen är stöden även till nytta för konsumenterna.

– De här stöden är en viktig del i att vi kan handla svenska livsmedel i våra butiker till en rimlig prisnivå, säger Ingrid Jacobsson, handläggare på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Den 3 december kommer även årets slututbetalningar av miljöersättningar och kompensationsstöd att betalas ut, totalt 15 miljoner kronor. När det gäller miljöersättningarna och kompensationsstödet gjordes också en delutbetalning i oktober på totalt 90 miljoner kronor. De allra flesta lantbrukare får sin utbetalning idag men ett antal ärenden främst miljöersättningar är ännu inte färdighandlagda och där kommer utbetalningarna i början av året.

– Vi är glada att jordbrukarstöden kommer betalas ut i tid till i stort sett alla öns lantbrukare, säger Sanna Palomaa, enhetschef på länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Kontakt