Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag lanseras Hållbara transporters slutrapport

Hållbara transporters gul/gröna symbol, föreställande gula cirklar med gröna fordon tillsammans med EU:s flagga

Hur kan transportföretag bli mer energieffektiva? Och hur kan du som privatperson resa mer hållbart? Idag lanserar projektet Hållbara transporter sin slutrapport och de resultat som det treåriga projektet har genererat.

Nu avslutas Hållbara transporter. Samverkansprojektet har pågått sedan 2018 och har tillsammans med 17 gotländska transportföretag bidragit till minskade koldioxidutsläpp på Gotland och skapat bättre förutsättningar i resan mot en mer hållbar ö.

Nu vill projektorganisationen sprida de resultat och lärdomar som projektet genererat.

– Det har varit tre lärorika år. Vi hoppas nu att det vi lämnar efter oss kan få leva kvar och inspirera fler till en hållbar mobilitet, säger projektledare Anna Westberg.

Mot hållbar mobilitet – på vägarna och i vardagen

Slutrapporten som idag lanseras har tagits fram tillsammans med Outhousebyrån i Visby.

– Ofta kan slutrapporter kännas lite tunga och formella. Men hållbarhet är mer aktuellt än någonsin, och vi har därför lagt stor vikt vid att göra rapporten lätt att ta till sig – både grafiskt och innehållsmässigt. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett samtalsunderlag som får leva kvar ett bra tag till, säger Johanna Rahm, biträdande projektledare.

Här kan du läsa och ladda ner till Hållbara transporters slutrapport Pdf, 13 MB.

En bild av rapportens framsida, föreställande en familj på cykel till vänster och en innehållsförteckning till höger.

Ta del av projektets slutkonferens

Den 27 oktober hölls en hybrid slutkonferens för projektet. På plats fanns bland annat Patrick Dahl, verksamhetschef på Energicentrum Gotland, länsråd Anneli Bergholm Söder, Peter Lindström, branschföreträdare för Sveriges åkeriföretag på Gotland och Stefan Ivanell, professor och enhetschef vid Uppsala universitet – Campus Gotland.

Konferensens syfte var att lyfta lärdomar och resultat från projektet, men även att diskutera hur det framtida arbetet ska gå till. Om du inte kunde medverka på konferensen kan du ta del av den här.

 Vägen framåt – vad händer nu?

Även om projektet nu är avslutat kommer arbetet för hållbar mobilitet på Gotland att fortsätta. Biträdande projektledare Johanna Rahm menar att en viktig del i projektets slutskede har varit att bana väg för framtiden.

– Vi vill inte att allt som byggts upp under den här tiden ska sluta med projektet. Energicentrum Gotland har under dessa år varit en viktig samverkanspartner, och det är bland annat de, och självklart länsstyrelsen, som kommer att fortsätta arbetet framåt, säger Johanna Rahm.

Patrick Dahl på Energicentrum känner sig inspirerad inför det fortsatta arbetet.

– Mobilitet, från det enskilda resandet till de tunga transporterna, är ett prioriterat område för att minska vårt klimatavtryck och för att stärka Gotlands attraktionskraft. Projektet Hållbara transporter har varit en perfekt startpunkt för arbetet och har genererat engagemang. Vi på Energicentrum kommer nu att ta detta framåt genom flera olika insatser. Nu kör vi vidare: fossilfritt!, säger han.

Energicentrum har en tydlig plan för framtiden och arbetar flitigt för en mer hållbar ö.

– Mobilitet är ett av de fyra nav som vi arbetar utifrån och det är verkligen full fart framåt inom det här fokusområdet. Nu i december och ett år framöver driver vi tillsammans med trafikplanerarna på Region Gotland ett projekt för hållbar mobilitet ute i socknarna. Vi kommer göra en kartläggning och ta fram en modell för olika mobilitetstjänster, berättar Energicentrums energi- och klimatrådgivare Anna Bäckstäde och fortsätter:

– Utöver vår ordinarie verksamhet kommer vi även att vara en del av satsningen ”Hela Sverige laddar” och utveckla Mobilitetsveckan. Den äger rum över hela Europa mellan den 16 och 22 september varje år. Här hoppas vi också att många aktörer runt om på ön vill vara med och bidra med aktiviteter.

Även länsstyrelsen kommer att fortsätta driva hållbarhetsarbetet framåt. En av dialogerna som fortsätter efter projektet är den om en hållbarare masshantering på Gotland, som till stor del tar avstamp i en analys som tagits fram inom projektet Hållbara transporter. En hållbarare masshantering på Gotland skulle bland annat innebära ett minskat behov av transporter, ett minskat uttag av jungfruligt material samt minskade kostnader för byggnation och deponitäckning.

Länsstyrelsen bjuder i december in ett antal aktörer till ett rundabordssamtal i ämnet.

– Vi hoppas då kunna diskutera frågan om hållbar masshantering vidare med nyckelaktörer för att se om det finns områden vi kan utveckla, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen.

Här kan du läsa Scenarioanalys för en hållbarare masshanering på Gotland Pdf, 1.4 MB.

Sök ekonomiskt stöd till klimatinvesteringar

Ekonomiska stöd för att delfinansiera omställningen inom transportsektorn är en av de frågor som informerats om och diskuterats löpande under projektet.

– Jag får många frågor från företag, organisationer och privatpersoner kring möjligheter till olika stöd. Vi på länsstyrelsen, tillsammans med Energicentrum Gotland, vägleder gärna i detta, säger Agneta Green.

I Hållbara transporters slutrapport och på länsstyrelsens webbplats finns mer information om olika klimatinvesteringsstöd.

Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och EU:s loggor.

Kontakt