Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillfredsställande tillgång på grundläggande betaltjänster

Möjligheten att ta ut kontanter och sätta in dagskassor är goda i Gotlands län, däremot finns brister i tillgänglighet när det gäller betalningsförmedling, till exempel möjligheten att betala räkningar över disk. Det framkommer i länsstyrelsernas rapport "Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021" som presenteras för regeringen idag.

Ingen person på Gotland behöver ta sig längre än 25 kilometer för att ta ut kontanter och det är fortfarande möjligt för verksamheter att sätta in sin dagskassa på de flesta större orter i länet. Däremot har antalet platser där man kan betala räkningar minskat eftersom fler bankkontor på landsbygden har stängt under de senaste åren.

– På norra Gotland saknas nu helt bankkontor och möjlighet att betala räkningar över disk. Betalningsförmedling är den tjänst där det finns brister i tillgänglighet på Gotland, och det kan bli aktuellt med en insats från länsstyrelsens sida framöver, säger Ylva Tevell, handläggare vid länsstyrelsens landsbygdsenhet.

Redan förra året såg vi att pandemin snabbade på det minskade användandet av kontanter, en utveckling som har fortsatt även under 2021. Övergången till digitala kontantfria betalningar upplevs som positiv för dem som använder sig av Swish och andra digitala betallösningar. Samtidigt får de som inte är digitala det allt svårare att utföra vissa tjänster, till exempel att betala för parkering eller köpa en bussbiljett.

– De som inte är digitala och inte har BankID riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Det är därför viktigt att det även i framtiden erbjuds icke digitala lösningar för dem som behöver det, säger Ylva Tevell.

Om uppdraget: bevakning av grundläggande betalningstjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Länsstyrelserna har också möjlighet att besluta om statligt stöd för att säkra tillgången till grundläggande betaltjänster. I Gotlands län har länsstyrelsen beviljat stöd till uttagsautomater i Stenkyrka och Katthammarsvik, och anordnar i samarbete med länsstyrelserna i Södermanland, Blekinge och Kalmar utbildningar i digitala betalningar för dem som behöver hjälp att komma igång.

Kontakt