Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mindre tallar röjs från naturreservatet Sandviken

Karta över naturreservatet Sandviken med tre olika zoner inmarkerade. Zon 2180 i den inre, övre delen av reservatet bestående av mestadels träd. Zon 2130 som är den största zonen och består av gräs och träd samt zon 2120 som ligger nära stranden och mestadels visar gräs.

Det är i det området 2130 som röjningsarbetet kommer att ske. Arbetet inleds i liten skala i början av december, för att intensifieras efter julledigheten.

Naturreservatet Sandviken i Östergarn ska under slutet av november börja röjas från tallplantor och mindre tallar.

Tallplantor och småtallar med en höjd upp till två meter ska röjas från en stor del av naturreservatet Sandviken för att förhindra vidare igenväxning av Sandgräsheden och stranddynerna. Större tallar och enar sparas dock.

Tall ska ryckas eller röjas från det större området 2130 (se karta ovan) för att sedan eldas inom samma område. Även småtall längs stigen vid campingen röjs. Björk och mindre lövträd i område 2130 kommer även att ringbarkas för att inte sätta stubbskott.

I samband med röjningsarbetet ska även ett staket lagas i anslutning till den mellersta parkeringen och förekomsten av vresros inom området kartläggs för senare åtgärder.

Arbetet kommer att så smått inledas i måndadsskiftet november-december och sedan intensifieras efter julledigheten med en större arbetsgrupp från Naturnära jobb. Under arbetets gång kan friluftslivet i naturreservatet påverkas av till viss del av mindre buller och eldning.

Kontakt