• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Främjande åtgärder för gäddans lek i Tuviken

Tidigare i höst påbörjades ett arbete med att restaurera Tuviken i Fide socken så att rovfisk, framförallt gädda, ska kunna ta sig upp i viken igen för att leka.

Tuviken i Fide socken var en gång en öppen vik och en väletablerad lokal för gädda att leka. Men under decennierna har viken vuxit igen helt. Tittar man på kartor från 1800-talet kan man se att det var en helt öppen vik öster om Fide kyrka.

– Det vi gör nu är att vi öppnar upp en väg för gäddan att vandra från havet, säger Daniel Nygren, fiskevårdshandläggare.

Förutom att öppna upp viken igen mot havet, har också viken stängslats in så att djur kan beta mer riktad mot det område där ag och gräs inte ska växa sig för högt.

I filmen ovan kan ni se mer hur arbetet gick till tidigare i höst.

Flygbild ovan tuviken. En slingrande nygrävd kanal syns i ett tätt bevuxet vassfält.

Genom att meandra, slingra, den nygrävda vattenvägen hoppas man att vattnet inte ska kunna rinna lika fort ut ur Tuviken samtidigt som rovfisk kan ta sig upp i våtmarken från havet och leka.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss