Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter övar totalförsvar tillsammans

Uniformerad personal från polisen och Försvarsmakten utanför länsstyrelsen i Visby.

Chefen för P 18 anländer med tung eskort till länsstyrelsen. Foto: Tomas Ängshammar, Försvarsmakten

Parallellt med återuppbyggnaden av Sveriges militära beredskap pågår en uppbyggnad av det civila försvaret, som är det andra benet i totalförsvaret. Just nu genomförs den största totalförsvarsövningen på Gotland på många år.

På grund av det försämrade omvärldsläget är Gotland särskilt utpekat av regeringen att stärka totalförsvaret, vilket bland annat sker inom ramen för Utvecklingssatsningen. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans, och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för höjd beredskap och ytterst krig.

– Genom att förbereda oss och öva för att möta olika typer av kriser eller höjd beredskap skapar vi tillsammans ett robustare samhälle för såväl fred som kris eller krig. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas, säger landshövding Anders Flanking.

Den pågående övningen är till största delen en stabsövning där ledningsfunktionerna i de berörda myndigheterna och organisationerna exempelvis tränar förmågan att hantera de speciallagar som träder i kraft vid höjd beredskap.

Ett annat viktigt övningsområde är kommunikationen mellan aktörerna, det som på myndighetssvenska kallas för samverkan. I övningsscenariot är säkerhetsläget så allvarligt att det krävs personskydd när myndighetscheferna träffas på länsstyrelsen i Visby. Regementschef Mattias Ardin anländer i stridsfordon och poliser med förstärkningsvapen och skyddsvästar bevakar även inne i byggnaden.

I övningen deltar Länsstyrelsen i Gotlands län, Försvarsmakten och polisen med stöd av flera andra organisationer, som Region Gotland, Kustbevakningen, Trafikverket och de frivilliga försvarsorganisationerna. Samspelet mellan myndigheterna förändras i grunden vid skärpt beredskap.

– I fredstid kan Försvarsmakten stödja civilsamhället, exempelvis i kriser eller sökandet efter försvunna personer. Vid en beredskapshöjning blir det tvärtom och då är det länsstyrelsen som samordnar civilsamhällets stöd till Försvarsmakten, säger Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

Regeringsuppdraget att utveckla Gotlands totalförsvar mynnar ut i en slutrapport som kommer att lämnas in under 2022. Själva arbetet med att utveckla förmågan fortsätter däremot i den ordinarie verksamheten.


Kontakt