• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans mot våld

Bild från en affisch med texten "Är det någon nära som gör dig illa?".

Idag går startskottet för kampanjen Tillsammans mot våld, en nationell kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På skärmar i hundratals butiker runtom i landet, på affischer och i sociala medier lyfts risker för ökat våld och vart den som är utsatt för våld kan vända sig.

Våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett var i landet de bor. Coronapandemin medförde begränsningar i sociala kontakter och det fanns en oro för att våldet i nära relationer skulle öka när fler människor vistades mer i hemmet än vanligt och kontaktytorna utanför familjen minskade.

– Oron för att våldet i hemmen skulle öka under pandemin verkar till viss del ha besannats, åtminstone rapporterade polisen ett ökat antal fall under 2020. Det finns en risk att människor som hade behövt söka hjälp under pandemin inte kunnat det på grund av isolering och minskade kontakter med andra. Vi hoppas att den här kampanjen kan vara en pusselbit i att vi når ut till personer som behöver stöd och hjälp, så att de åtminstone får en första ingång dit de kan vända sig, säger Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kampanjen genomförs både på nationell och på lokal nivå med Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen som avsändare. På Gotland bjuder länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland också in till ”Ett Gotland fritt från våld” den 25 november, på FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. Särskilt fokus under eftermiddagen är våld i ungas relationer på Gotland idag.

Informationsinsatser görs även riktade mot personer som träffar våldsutsatta i sin yrkesroll.

– Många verksamheter inom regionen möter frågan om vilket stöd som finns för våldsutsatta och våldsutövare. Vi har därför gjort informationsfilmer på sex språk som finns att se på www.gotland.se/våldinärarelationer. De beskriver stödet på just Gotland. Glädjande nog är det många verksamheter som önskar mer kunskap om våld, och vi planerar bland annat en informationskväll på Hemsegården den 9 december. Kunskap är en viktig del i både förebyggande och övrigt arbete kring mäns våld mot kvinnor, säger Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg vid Region Gotland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss