Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatsamordnare: ”Det tyder på stark drivkraft att utveckla klimatarbetet”

Måndag 8 november öppnade åter Naturvårdsverket möjligheten att söka pengar ur Klimatklivet. Det är ett investeringsstöd för åtgärder som leder till minskade utsläpp av växthusgaser och kan sökas av företag, föreningar och kommuner.

På Gotland har hittills 47 företag och organisationer fått sammanlagt 86 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, sedan stödformen startade 2015.

– Gotlands län har högst antal beviljade åtgärder per invånare, vilket tyder på att det finns en stark drivkraft på ön för att utveckla klimatarbetet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Ansökningsperioden löper från 8 till 18 november 2021 och är den fjärde och sista för i år.

Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet, för exempelvis åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning.

Några av de senaste åtgärderna som beviljats stöd på Gotland gäller snabbladdning av elbilar, övergång från olja till elektricitet för att producera ånga inom industrin och etablering av tankstation för flytande biogas.

Det senaste exemplet är Visby Bilcity AB, som investerat i totalt åtta laddstolpar, varav två snabbladdare, som ska kunna användas av allmänheten från nästa år. Femtio procent av kostnaderna för denna investering har täckts av Klimatklivet, i detta fall motsvarande cirka en halv miljon kronor.

– Vi vill följa med i satsningen som görs kring hållbara transporter och uppmuntra både våra kunder och andra att börja använda elbilar, säger Claes Åberg, vd och ägare av Visby Bilcity AB.

Länsstyrelserna ansvarar för att informera om investeringsstödet och vägleder dem som vill ansöka om Klimatklivet, men det är Naturvårdsverket som beslutar om stödet.

Ansökan görs via länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet och ska för den här perioden lämnas senast 18 november klockan 16.30.

Kontakt