Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gör Länsstyrelsen vid en djurskyddskontroll?

En bild på Sune Liljeström, ståendes till höger vid ett gäng får. Till vänster i bild syns fårägaren Björn Eriksson. Båda männen tittar på fåren som nyfiket tittar tillbaka.

Till vänster står lantbrukaren Björn Eriksson och till höger syns djurskyddshandläggare Sune Liljeström tillsammans med några av gårdens får.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Men vad innebär egentligen en djurskyddskontroll? Vår Landsbygdsdirektör Sanna Palomaa har följt med djurskyddshandläggaren Sune Liljeström på en planerad kontroll för att lära sig mer om hur kontrollerna genomförs.

Djurskyddsbesöket ägde rum en solig dag under förra veckan. Denna gång var det Rommunds gård i Gammelgarn som hade valts ut som kontrollgård. Just det här besöket var en planerad kontroll som aviserats ett dygn i förväg. På plats väntade gårdens lantbrukare Björn Eriksson.

– Besöket inleddes med att Sune berättade för Björn om hur kontrollen kommer att gå till, berättar Sanna Palomaa.

Under djurskyddskontroller utgår länsstyrelsen från en nationell checklista för respektive djurslag.

– Punkterna på checklistan handlar om att kontrollera att djuren har det bra. Alla län följer samma lista för att kontrollerna ska genomföras på ett likvärdigt sätt i hela landet, berättar Sune Liljeström.

Sett till antal är får- och lammbesättningar mest förekommande på Gotland. På Rommunds gård finns en får- och nötbesättning.

- Fårbesättningen var just nu betäckningsgrupperad och var utplacerad på olika platser i närheten av gården. Vi besökte alla grupper både för att se hur de ser ut och hur de har det i de miljöer där de rör sig. Vi pratade bland annat om vilken mat djuren äter, berättar Sanna Palomaa.

Två bilder i en. I den vänstra bilden syns djurvårdshandläggaren Sune Liljeström som skriver ner något i ett block. I Bilden till höger syns Björn Eriksson mata sina får genom en stor plastbytta.

Sune Liljeström och Björn Eriksson.

Eftersom fästingar är vanligt förekommande i länet fick Björn även berätta hur han arbetat förebyggande mot skadedjuren.

- Fästingar är svåra att upptäcka på framförallt får. Förbyggande åtgärder är därför en viktig del i arbetet för att motverka fästingrelaterade sjukdomar i besättningen, säger Sune.

Direkt efter kontrollen summerade Sune kontrollens resultat på plats. Inom tre veckor kommer Björn även få hem en skriftlig kontrollrapport från besöket.

- Vi tackade Björn för informativa samtal och gratulerade honom till de olika utmärkelser Rommunds gård har fått både för tillväxtegenskaperna hos gårdens lamm och för deras fina skinn, berättar Sanna.

Två får som nyfiket tittar in i kameran.

Kontakt