Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna synpunkter på Natura 2000-område Bästeträsks bevarandeplan

Sjö med strandkant kantad av skogsmark. En del av en enbuske hänger ut över vattnet.

Nu kan du lämna synpunkter på bevarandeplanen för Natura 2000-området Bästeträsk.

Förslaget till bevarandeplan för Natura 2000-området Bästeträsk ligger nu ute på externremiss. Vi tar tacksamt emot synpunkter på remissen från dig som har kunskap om, eller intresse för området.

En bevarandeplan ska utgöra ett kunskapsunderlag som beskriver vad som legat till grund för utpekandet av ett Natura 2000-område. Planen beskriver områdets naturvärden av arter och naturtyper enligt EU:s art- och habitatdirektiv, samt vilka hot som föreligger mot naturvärdena och behov av bevarandeåtgärder.

– Bevarandeplanen tas fram och hålls aktuell i dialog med berörda intressenter. Det är därför värdefullt att den som har information om området kontaktar oss på länsstyrelsen, säger Emelie Nilsson, Naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Senast den 22 november 2021 behöver länsstyrelsen ha fått in synpunkter för att de ska kunna arbetas in i bevarandeplanen. Därefter fastställs planen av länsstyrelsen som även är ytterst ansvarig för att målsättningen med området uppfylls. Planen kan revideras när ny kunskap tillkommer eller när förutsättningarna för området ändras.

Här kan du läsa förslaget till bevarandeplan som PDF. Pdf, 2.9 MB.

Synpunkter på remissen skickas senast den 22 november 2021 per post eller e-post.

Emelie Nilsson
Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Visborgsallén 4, 621 85 Visby

E-post: emelie.i.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss