Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett fall av duvpest konstaterat på Gotland

En grupp duvor på en asfaltsplan.

Duvpest har konstaterats hos en vild duva på Gotland. Eftersom duvpest kan smitta och orsaka stor skada i hönsbesättningar uppmanar länsveterinär Agneta Karlsson Norström alla som håller fjäderfä samt allmänheten att vara observanta på sjuka fåglar.

Det var en uppmärksam lantbrukare på mellersta delen av Gotland som upptäckte att duvor på gården betedde sig märkligt och kontaktade länsstyrelsen. Duvorna uppträdde förvirrat, irrade runt och rörde sig vingligt. En duva skickades in till Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Provsvaren visade att duvan var smittad med paramyxovirus, även kallat duvpest.

– Duvpesten är mycket smittsam, och jag uppmanar alla som har höns eller andra fjäderfän att se till att duvor inte kommer i kontakt med djuren. Fodra till exempel inte hönsen utomhus, utan ge dem mat och vatten inne, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

När hönsfåglar insjuknar byter sjukdomen namn till Newcastlesjuka, en sjukdom som klassas som en epizooti, det vill säga en allmänfarlig djursjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medföra stora ekonomiska förluster för samhället.

Hönsfåglar som smittats av Newcastlesjuka behöver inte dö, men de kan sluta lägga ägg, lägga ägg i en annan färg än normalt eller lägga ägg utan hårt skal, så kallade skinnägg. De kan också få svårt att andas, bli vingliga, drabbas av vriden nacke eller diarré.

– Senast vi hade ett utbrott av Newcastlesjuka på Gotland var 2011. Då fick tyvärr en hel besättning värphöns avlivas, och det är inte en situation vi vill hamna i igen. För att undvika det är det viktigt att veterinär omgående kontaktas om höns uppvisar symptom som skulle kunna tyda på Newcastlesjuka, säger Agneta Karlsson Norström.

Även allmänheten kan hjälpa till genom att hålla ett öga öppet efter sjuka eller döda fåglar i naturen.

– Den som hittar fem eller fler döda fåglar under promenaden, eller stöter på vilda duvor som beter sig som tama, till exempel genom att inte flytta på sig när man kommer nära dem, får gärna kontakta mig, säger Agneta Karlsson Norström.

Om duvpest på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om Newcastlesjuka på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt