Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Väg stängd för genomfart i Digerhuvud naturreservat

Karta över digerhuvud naturreservat och med vägen som ska läggas om markerad.

Vägen genom Digerhuvud naturreservat ska läggas om. Arbetet kommer att inledas i den södra änden, vilket gör att reservatet kommer vara åtkomligt från norra änden under inledningsfasen av arbetet.

Under perioden 11 oktober till 26 november kommer vägen genom Digerhuvud naturreservat att vara stängd för genomfart.

Vägen utmed ett av Fårös mest besökta naturreservat, Digerhuvud, är tidvis hårt belastad och behöver rustas upp. Därför genomförs nu ett genomgående vägarbete utmed hela den populära sträckan mellan Lauters och Langhammars. Vägen får ny beläggning och breddas så att större fordon enklare ska kunna mötas.

Arbetet kommer att påbörjas i anslutning till korsningen vid Lauters hamn, för att successivt beta av hela sträckan till korsningen vid Langhammarsviken. Detta medgör tillfart till bland annat Helgumannen från Langhammars under de inledande veckorna.

Vägen helt avstängd

Under själva beläggningsarbetet, som beräknas ske under vecka 45 eller 46 är hela vägen avstängd för trafik.

Vägen beräknas vara klar och öppen för trafik igen den 26 november.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss