Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till tilläggsbeslut för naturreservatet Hejnum kallgate

Länsstyrelsen i Gotlands län har tagit fram förslag till tilläggsbeslut för att utvidga naturreservatet Hejnum kallgate i Hejnum socken.

Reservatet berör fastigheterna Hejnum Lilla Kyrkebys 3:2, Hejnum Lilla Kyrkebys 4:1, Hejnum Stora Kyrkebys 1:27 och Hejnum Stora Kyrkebys 2:1. Reservatet berör även nyttjanderätter till vägar.

De fullständiga förslagen till beslut med föreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4, 621 85 Visby.

Innehavare av särskild rätt ska ha kommit in med synpunkter på förslagen till Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast den 4 november 2021.

Kontakt