Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Öppet möte om totalförsvaret

Stabspersonal i stabsrum pekar på Gotlandskarta.

Arbetet med att stärka totalförsvaret kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats.

I början av nästa år avslutas regeringsuppdraget att utveckla totalförsvaret på Gotland. Är du nyfiken på hur det har gått för oss? Då kan du delta i ett digitalt kvällsmöte 13 oktober.

I december 2017 gav regeringen i uppdrag åt Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län. Projektet skulle arbeta i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och i samverkan med andra berörda aktörer. Tanken var också att det skulle kunna tjäna som förebild för andra delar av Sverige.

Sedan dess har planering gjorts för att säkra samhällsviktig verksamhet i händelse av höjd beredskap, samtidigt som övningar och utbildningar genomförts, liksom en planering för hur de civila och militära delarna av det gotländska samhället ska samverka om landet hotas av angrepp.

I slutet av februari lämnar Länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten över slutrapporten till regeringen, men först vill vi gärna samla in kompletterande reflektioner från allmänheten genom att bjuda in till dialog.

– Bara för att projektet är slut betyder det inte utvecklingen av totalförsvaret på Gotland är klart. Projektet är snarare en nystart, för vi ska komma ihåg att det totalförsvar som fanns under det kalla kriget tog decennier att bygga upp. För länsstyrelsens del betyder det bland annat att arbetet med totalförsvaret går in i vår linjeverksamhet, alltså att det blir en del av vår vardag, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid länsstyrelsen.

Den 13 oktober mellan klockan 17.00 och 19.30 arrangeras en digital träff på Skype med bland andra Kicki Scheller och Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.

För att underlätta dialogen begränsas antalet deltagare till 50 personer. Om du är intresserad av att delta skickar du ditt namn och din mejladress till pontus.martelleur@lansstyrelsen.se och skriver ”13 oktober” i ämnesraden.

Sista anmälningsdag är söndag 10 oktober. Först till kvarn gäller.

Väl mött!


Kontakt