Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prins Carl Philip besöker Gotland

H.K.H Prins Carl Philip. Foto: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna.

H.K.H Prins Carl Philip. Foto: Sara Friberg, Kungl. Hovstaterna.

Torsdagen den 7 oktober kommer H.K.H. Prins Carl Philip till Gotland för att uppmärksamma lokala insatser i pandemins spår. I samband med besöket kommer Prinsen bland annat att möta representanter från länsstyrelsen, Visby lasarett och äldreomsorgen, gotländska företagare och kulturlivet på ön.

Med anledning av covid-19-pandemin besöker Kungafamiljen alla 21 län i Sverige. Det är ett sätt för Kungafamiljen att visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Värd för besöket på Gotland är landshövding Anders Flanking. Länsstyrelsen har utformat ett program med inriktning på vård- och omsorg, utbildning, näringsliv, kultur och social verksamhet.


  • Möte med företrädare för Länsstyrelsen i Gotlands län om pandemiarbetet i länet.
  • Prinsen besöker Visby lasarett och informeras om hur sjukvården och omsorgen på Gotland påverkats av pandemin.
  • Prinsen besöker Wisbygymnasiet för att få veta mer om hur pandemin påverkat elever och lärare på skolan.
  • Prinsen besöker ett gotländskt företag som berättar om utmaningar och möjligheter under pandemin. I samband med besöket informeras prinsen även om arbetsmarknaden på ön.
  • Besöket avslutas med ett panelsamtal om hur det gotländska kulturlivet påverkats av pandemin. Vid samtalet deltar representanter från Medeltidsveckan, Länsteatern, Svensk Form Gotland samt Region Gotlands kultur- och fritidsavdelning.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss