Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tack till dig som svarade på enkäten om den planerade nationalparken!

Vy över Bästeträsk, en del av den planerande nationalparken på norra Gotland.

Under sommaren har det varit möjligt att besvara en enkät bland annat om vilka förhoppningar man har på den planerade nationalparken vid Bästeträsk med omgivningar, och vad man vill uppleva vid besök i den.

Enkäten låg ute på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbplats från midsommar till den sista augusti och besvarades av 65 personer.

Bland enkätsvaren fanns bland annat förslag på ett besökscentrum, stigar och vandringsleder, skyltar, digital guidning, parkeringsplatser liksom toaletter och sopkorgar.

Några uttryckte även en oro för ökad turism och exploatering, stora trafikflöden i anslutning till nationalparksområdet, och att ett ökat besökstryck ska skada naturen i nationalparken.

– Flera saker som de svarande lyfter fram är sådant som vi själva tycker är viktigt att jobba med och planera för. Svaren blev en liten bekräftelse på att vi har stöd för vår planering och bidrar samtidigt med värdefullt underlag för vårt fortsatta arbete, konstaterar Karolina Johansson, projektledare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

På frågan om man kommer att ta med familj, vänner och långväga besökare dit svarade de allra flesta ja, och bland det de svarande hoppas uppleva i nationalparken nämndes bland stillhet samt vild, magisk och vacker natur.

Enkäten var en del av den dialog och delaktighet som projektet har med allmänheten, inte minst med dem som på olika vis berörs av nationalparken.

Arbetet med att utforma och bilda en ny nationalpark på nordvästra Gotland pågår för fullt, bland annat med markinköp och funderingar kring hur friluftslivet i området kan utvecklas.

Området är unikt med enastående naturvärden och en mycket stor artrikedom, även i ett europeiskt perspektiv. Genom att bilda en nationalpark kan naturvärdena bevaras och utvecklas och förutsättningar skapas för besökare att upptäcka området.

Bakom projektet står Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.


Information om nationalparksprojektet. Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Har du andra synpunkter eller frågor? Kontakta oss!

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss