Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens covid-19-stab avvecklas

Efter nästan 18 månader avvecklar Länsstyrelsen i Gotlands län sin covid-19-stab. Länsstyrelsens återstående uppdrag kopplade till pandemin kommer från och med 1 oktober att hanteras av myndighetens organisation för Tjänsteman i beredskap (TIB) och inom ordinarie verksamhet.

Flera av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och råd upphör att gälla den 29 september. Det innebär för länsstyrelsens del att vi framöver kommer att ha färre uppdrag kopplade till pandemin.

– Vi kommer fortsätta att ta fram en samlad lägesbild för länet som skickas in till regeringen varje vecka. Pandemin är inte över, men i och med att våra uppdrag kopplade till den blir färre bedömer vi att vi kan lösa uppgifterna i en mindre organisation framöver. Vi är beredda att snabbt växla upp och dra igång stabsorganisationen igen om omvärldsläget skulle förändras, säger Kicki Scheller, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

I samband med avvecklingen av stabsorganisationen upphör också de regelbundna samverkansmöten med en lång rad aktörer som länsstyrelsen kallat till under hela pandemin, och lägesbilden för länet kommer inte längre att publiceras på länsstyrelsens webbplats varje tisdag.

– Länsstyrelsen har alltid en nära samverkan med andra aktörer och den kommer att fortsätta men i annan form. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla företrädare för föreningar, myndigheter, organisationer och näringsliv som har deltagit i våra möten och delat med sig av sina iakttagelser och reflektioner under nästan 1,5 års tid, säger Kicki Scheller.

Kontakt