Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 21 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

  • Region Gotland: Under vecka 36 konstaterades 32 nya fall och under vecka 37 konstaterades 12 nya fall. På grund av uppdatering av FoHM databas SmiNet anges ej totalsumma av antal fall denna vecka. På lasarettet vårdas en patient på vårdavdelning.
  • Region Gotland: I dagsläget är det cirka 45 600 personer som har fått minst en vaccindos mot covid 19, 41 000 personer har fått två doser. Det här motsvarar täckningsgrader på 90 respektive 81 procent. I denna statistik ingår också ungdomar, födda 2005 eller tidigare.
  • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 100 personer fler i länet vecka 38 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende).
  • Swedavia rapporterar att resandegraden till och från Visby Airport under året är cirka 50 procent lägre än ett normalår (2019).

Planerade och vidtagna åtgärder

  • Region Gotland förbereder vaccinationsinsats för ungdomar från 12 års ålder.
  • Region Gotland rapporterar att besöksförbudet på Visby lasaretts vårdavdelningar upphörde från och med den 14 september.
  • Region Gotland har i samarbete med Visby Centrum tagit ett helhetsgrepp kring torghandeln på Stora torget i syfte att bedriva handel på ett smittsäkert sätt. Besökstrycket förväntas bli högt under hela hösten och adventshelgerna.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

  • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 8 100 personer fler i länet vecka 38 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000 fastboende). Under vecka 37 genomfördes 6,6 procent fler resor jämfört med 2019. Bokningsläget för september är cirka 10,8 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
  • Enligt Tillväxtverket har 228 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (20/9). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 174 ansökningar.

Storskalig testning

  • 819 prover analyserades under vecka 37, vilket är en minskning med drygt 40 procent sedan förra veckan. 2 procent av dessa var positiva.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss