Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beta din kalkbarrskog och få upp till 100 000 kronor i stängselbidrag

Nötdjur betar i kalkbarrskog.

Att låta djur beta i kalkbarrskog gynnar många arter. Foto: Gunilla Lexell

Under hösten kan du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag på upp till 75 procent av kostnaden för att stängsla in skogsområdet för bete.

Att låta djur beta i skogsmark kan vara ett sätt att trygga betestillgången under torra somrar. Samtidigt gynnar man den biologiska mångfalden och hjälper hotade arter att leva kvar på Gotland. Under hösten kan man som ägare av mark med kalkbarrskog ansöka om bidrag för att stängsla marken och låta djur beta i skogen.

De gotländska skogarna har betats under mycket lång tid, och har i kombination med plockhuggning skapat en varierad och luckig skog som gynnat en mängd arter.

– Förutom fjärilar, bin och andra insekter som trivs i de solvarma och blomrika gläntorna så trivs flera olika svampar i den miljö som skapas. Där de kan leva i symbios med tall och gran, då skogarna aldrig kalavverkas, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Den som har kalkbarrskog med höga naturvärden och vill låta den betas av nöt, får, häst eller get kan ansöka om stängselbidrag senast 20 oktober genom ett formulär på länsstyrelsens hemsida.

Bidraget finansieras av åtgärdsprogrammet för hotade arter.

Här kan du läsa mer om bidraget och göra din ansökan. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt