Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Extremt sällsynt svamp funnen på Gotland – 120 år sedan sist

Svamp tränger ut ur barken på ett träd. Kan liknas vid draperier av hängande taggar eller klubbor.

Foto: Dennis Nyström

En extremt sällsynt svamp har siktats på Gotland i år. Den har bara funnits på tre platser tidigare i Sverige och senast den fanns på Gotland var för närmare 120 år sedan.

Det var på kvällen den 19 augusti i år som Dennis Nyström passerade ett träd i Linde på Gotland och fick syn på något som han inte sett förr. På en yta av omkring 4 kvadratdecimeter sprängde något ut ur barken på apeln.

– Direkt i fält misstänkte jag att det kunde vara apeltagging, Sarcodontia crocea. En art som man sneglat på i litteraturen och läst om, men som känts helt otänkbart att återfinna, säger Dennis Nyström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Men då man aldrig kan vara säker med så sällsynta svampfynd, skickades ett kollekt av svampen till en expert inom artgruppen, Karl-Henrik Larsson, för att få fyndet bekräftat mikroskopiskt.

Två bilder: Till vänster bild på trädstam från avstånd med svamp utsprängd ur bark. Till höger närbild på svampen som spränger ut från barken.

Foto: Dennis Nyström

– Efter ungefär en vecka fick jag svar, och han bekräftade min misstanke – det var en apeltaggning. Arten är extremt sällsynt i Sverige och har tidigare bara funnits på tre lokaler i Sverige, säger Dennis Nyström.

De tidigare fynden har gjorts på Öland, i Blekinge och en gammal lokal på Gotland.

– Arten är troligen förbisedd då den i Sverige endast är funnen på äldre äppelträd som ju oftast växer i privata villaträdgårdar, parkmiljöer och i ödetomter och kan därmed ha gått mykologer förbi, säger Dennis Nyström.

Senaste fyndet i Sverige var i Blekinge 2016 och på Gotlands sågs den senast 1902. Arten är rödlistad som akut hotad på den svenska rödlistan.

– Jag har tittat på den där apeln 100-tals gånger utan att se något av den tidigare år och så i år dök den plötsligt upp. Den har troligen liksom många andra sällsynta och exklusiva svampar inväntat optimala förhållanden för att bilda fruktkroppar, säger Dennis Nyström.

Svampen spränger ut ur barken på den gamla apeln.

Foto: Dennis Nyström

Kontakt