Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärk era naturvärden – Sök bidrag senast sista september

Naturbild med våtmark och en spång. Flera träd och synlig vattenspegel.

Bidrag kan fås för att till exempel anlägga en våtmark, eller göra friluftsåtgärder som en spång. Foto: David Skoog

Är ni en förening med en projektidé som kan vara till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa på Gotland? Då kan ni ansöka om bidrag inom LONA, och det är hög tid att göra det nu, då sista ansökningsdag till Region Gotland är sista september.

Har din förening en idé på hur ett område kan stärka sina naturvärden? Förvaltar ni kanske ett område som riskerar att tappa sin kulturhistoriska prägel eller vill ni kanske bara förstärka den? Kanske vill ni genomföra åtgärder som underlättar besök i ett område via stigar, skyltar eller något annat? Eller har föreningen till och med planer på att restaurera en våtmark?

Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och pollinerare. Föreningar kan medfinansiera sin del med exempelvis ideellt arbete. Via LONA-våtmark kan föreningar beviljas bidrag med upp till 90 procent av bidragsberättigade kostnader för att exempelvis restaurera eller anlägga våtmarker.

Vad är LONA

Lokala naturvårdssatsningen, LONA, ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Sedan starten 2004 har LONA bidragit stort till naturvård och friluftsfrämjande åtgärder över hela landet. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Ansök

Ansökan görs genom att bli initiativtagare och fylla i projektansökan på lona.naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och samtidigt sända in föreningens medfinansieringsintyg till Region Gotland. LONA-stödet kan bara sökas av kommuner, men Region Gotland kan skicka vidare ansökningar och därigenom möjliggöra för föreningar verksamma på Gotland att få del av LONA-stödet. Förutsättningarna är att föreningarna har en projektidé som passar för LONA och har ideella krafter nog för att genomföra projektet. Ska regionen kunna ta med ansökan i höstens ansökningsomgång behöver den vara klar sista september, men det går även att slipa på sin ansökan till nästa ansökningsomgång.

Kontakt

Kontaktpersoner på Region Gotland är Helena Andersson, ekostrateg och Sebastian Bolander, regionekolog.
Kontaktperson hos länsstyrelsen är Sixten Johansson, naturvårdshandläggare.

Naturvårdsverkets hemsida om LONA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mycket information om tidigare projekt och hur du ansöker.

Kontakt