Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamma krafter för att minska rådjursskador på skog

Anders Flanking talar.

Igår inleddes Gotlands viltdagar. Syftet med dagen var att hitta framgångsrika sätt för att komma till bukt med rådjuren i länet och de ökande antal betesskador de orsakar.

Under onsdagskvällen bjöd Gotlands skogsstrategi in olika aktörer till ett dialogmöte för att hitta lösningar på rådjursproblematiken som finns på ön. Totalt 39 personer medverkade på mötet, med representanter från bland annat LRF, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Mellanskog, Jägarförbundet och Region Gotland.

Under mötet presenterades resultat från den rådjursbetesinventering som gjorts i länet. Inventeringen förkortas Råbin, och är den första som gjorts på Gotland. I andra län har denna typ av inventering gjorts under flera år. Då har det främst handlat om älgbetesskador, den så kallade Äbin.

Av Råbin framgår det att 12% av de tallar och 21 % av de granar som inventerades hade betesskador. Neil Cory, analytiker på Skogsstyrelsen, menade att siffrorna kan ge en inblick i hur omfattande betesskadorna är på Gotland och vilka områden som är drabbade just nu, men att det behövs flera års inventering för att få en mer representativ bild.

Forskaren Jonas Bergqvist delade med sig av sin kunskap om betesskador och hur man motverkar dem. Han menar bland annat att odlingar med begränsade populationer och tåliga trädslag står sig bäst mot betesskador. Även Jägarförbundet på Gotland presenterade sina åtgärder och förslag för att minska betesskador i länet.

Gotlands landshövding Anders Flanking medverkade även han på mötet och avrundade kvällen.

– Dialogmötet har visat att det finns en vilja att tillsammans få bukt med rådjursproblematiken. Tillsammans har vi verktygen, och med dialog och förståelse kan vi hitta en lösning, sa han innan mötet avslutades.

Aktörerna bakom Gotlands skogsstrategi har som förhoppning att Viltdagarna ska inspirera till fler dialogmöten i framtiden som kan resultera i framgångsrika metoder och arbetssätt för att minska betesskadorna.

Här kan du läsa mer om regionala skogsstrategin på Gotland

Information om Råbin

Skogsstyrelsens rådjursbetesinventering är den första som genomförts på Gotland. Arbetet har genomförts genom att dela upp olika områden i kilometerstora rutor och därefter slumpmässigt välja ut några av dessa rutor för inventering. Först räknas alla tallar och granar inom området, därefter räknas antalet träd som är betesskadade. Genom att dela antalet betesskadade träd med det totala antalet träd kan man få fram hur stor andel som är skadad.

På Skogsstyrelsens webbplats kan du ta del av hela Råbin i Gotlands län Länk till annan webbplats.

Kontakt