Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt uppmaning till återhållsamhet vid havsöringsfiske

En havsöring som hoppar vid strandkanten.

Foto: Lars Vallin

Flera års vattenbrist i gotländska vattendrag har haft en negativ påverkan på havsöringens fortplantning. Fiskeförvaltning Gotland uppmanar därför till fortsatt återhållsamhet i samband med fiske efter havsöring och rekommenderar att fiske i fredningsområdena undviks även under september och januari.

Den normala fredningstiden för havsöring sträcker sig från 1 oktober till 31 december. Då är allt fiske förbjudet inom 25 fredningsområden runtom på Gotland.

– Inom samrådsgruppen Fiskeförvaltning Gotland beslutade vi under 2020 om att avråda från havsöringsfiske under september och januari. Denna rekommendation gäller även fortsättningsvis. Fiske är inte förbjudet under de perioderna, men bör undvikas. Havsöringen som leker på Gotland har flera tuffa år med torka bakom sig och vi behöver nu alla hjälpas åt att ge beståndet en chans att återhämta sig, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Om Fiskeförvaltning Gotland

Fiskeförvaltning Gotland (FFG) är en samrådsgrupp av brukargrupper inom fisket på Gotland. I gruppen ingår yrkesfiskare, husbehovsfiskare, sportfiskare, fiskevattenägare, Länsstyrelsen i Gotlands län, Kustbevakningen, Region Gotland och Uppsala universitet, Campus Gotland. Samrådsgruppens ändamål är bland annat att verka för ett långsiktigt hållbart fiske och en god fiskeetik.

Information om fredningsområden

Kontakt