Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 7 september klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Region Gotland: 4519 bekräftade fall till och med den 3 september. Under vecka 35 rapporterades 25 nya fall till och med fredagen. På grund av uppdateringar i Folkhälsomyndighetens databas inkom inte någon rapportering den 6 september.
 • På lasarettet vårdas en patient på vårdavdelning i smittsam fas.
 • Av den vuxna befolkningen i länet är 76 procent färdigvaccinerade. Av ungdomar födda 2005 eller tidigare har hittills 74 procent vaccinerats med minst en dos.

Vidtagna och planerade åtgärder

 • Länsstyrelsen genomför samverkanskonferenser med olika aktörer i länet (näringsliv, civilsamhälle och myndigheter). Beslut har fattats om lägre mötesfrekvens under hösten, vid behov kan mötesfrekvensen växlas upp.
 • Region Gotland rapporterar att centrala krisledningscentralen från den 1 september övergår i ordinarie linjen med fortsatt omvärldsbevakning, samverkan och rapportering samt uppdatering av lägesbild.

Samlad bedömning - miljö och ekonomiska värden

 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 10 100 personer fler i länet vecka 35 än de som räknas som fastboende. Under vecka 35 genomfördes 12 procent färre resor jämfört med 2019. Bokningsläget för september är 19 procent högre jämfört med 2019 (normalår).
 • Swedavia rapporterar att Visby Airport hade 5452 passagerare under vecka 35. Vilket är cirka 40 procent färre än ett normalår (2019), men 150 procent fler än 2020. Även kommande veckor beräknas antalet resande vara omkring 5000 per vecka.
 • Enligt Tillväxtverke t har 227 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (6/9). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 165 ansökningar.

Förtroende

 • Media rapporterar att en mindre manifestation hölls utanför Wisbygymnasiet av en oidentifierad grupp med budskapet att eleverna borde avstå från att vaccinera sig.

Storskalig testning

 • Av den totala analyskapaciteten användes cirka 45 procent under vecka 35.
 • 1110 prover analyserades under vecka 35. Cirka 2 procent av dessa var positiva.

Kontakt