Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tuviken ska åter bli plats för gäddans lek

Äldre karta över Tuviken som visar att viken var mer vattenfylld förr.

Tuviken 1891, Lantmäteriet

Under vecka 36 kommer Tuviken i Fide socken att restaureras.

Historiskt sett har Tuviken varit ett viktigt lekområde för rovfisk, i synnerhet gädda. På senare tid har dock Tuviken vuxit igen och ombildats till våtmark.

– Den inre delen av Tuviken hade så sent som för 60 år sedan en stor vattenspegel. Idag är den nästan helt igenvuxen och kontakten mellan Östersjön och Tuviken har näst intill upphört, säger Daniel Nygren, fiskevårdshandläggare vid Miljö- och vattenenheten.

Det är många bidragande orsaker till att Tuviken vuxit igen, men en starkt bidragande anledning är organiskt material från Östersjön som under årens lopp har ansamlats i viken. Detta har fått till följd att rovfiskar som gädda och abborre inte når Tuviken som de gjort tidigare.

– Sedan 90-talet har bestånden av gädda minskat kraftigt längs med östersjökusten. I många områden där gädda tidigare har varit vanlig har reproduktionen nu i det närmsta upphört, säger Daniel Nygren.

Anledningen till minskningen av gädda i Östersjön går sannolikt att härleda till storskaliga förändringar i Östersjöns ekosystem, som till exempel överfiske, förstöring av våtmarker och övergödning. Att restaurera och återskapa viktiga lekplatser för rovfiskar är en av de åtgärder man gör för att beståndet av gädda och abborre med tiden ska kunna återhämta sig.

– Att det finns goda bestånd av rovfisk, som till exempel havsöring och gädda, i Östersjön hjälper hela havet att må bra. Bland annat håller rovfiskarna nere bestånden av småfisk, vilket hjälper bestånden av djurplankton som äter växtplankton, vilket i sin tur kan minska övergödningen av havet, säger Daniel Nygren.

De åtgärder som initialt kommer att göras i Tuviken är att avlägsna vass och ag genom slåtter, stängsla en betesfålla så att ett hårdare betestryck kan hålla bort igenväxning och att gräva om befintligt vattendrag så att vattnet bromsas upp ut mot Östersjön. Med det förväntas vattennivån att stå högre under en längre tid och gäddan kan nå viken Tuvikens våtmark för lek.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss