Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse
09FS 2021:07

Länsstyrelsen i Gotlands läns
föreskrifter om upphävande
av föreskrifter om tillfälligt
eldningsförbud

Länsstyrelsen i Gotlands län föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

Länsstyrelsen föreskriver att tidigare föreskrifter 09FS 2021:06 ska upphöra att gälla.

Föreskrifterna träder i kraft den 7 augusti 2021 kl. 07:00.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss