Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grundvattensituationen i länet är fortsatt ansträngd

Vattenkran med droppande vatten.

Trots den senaste tidens regn är grundvattensituationen ännu allvarlig. Länsstyrelsen vill återigen uppmana alla som befinner sig på ön att vara sparsamma med dricksvattnet.

Fyllnadsgraden i grundvattenmagasinen är mycket låg, och förväntas minska ännu mer den närmaste månaden.

– Grundvattennivåerna är mycket under det normala för årstiden. Det är en allvarlig situation, säger Louise Bergqvist, miljö- och vattenhandläggare vid länsstyrelsen.

Sedan den 20 juni råder bevattningsförbud på stora delar av Gotland. Förbudet gäller kommunalt vatten kopplat till Region Gotlands ledningsnät. Nu vill länsstyrelsen återigen uppmana de som har enskilda brunnar att begränsa sitt vattenuttag i den mån det är möjligt.

– Grundvattnet är detsamma för kommunala ledningar och privata brunnar. Det är därför viktigt att minska belastningen på grundvattnet, oavsett om du har kommunalt vatten eller en enskild brunn. Varje droppe räknas, säger Louise Bergqvist.

Kontakt