Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse

09FS 2021:06

Beslut om eldningsförbud inom Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 26 juli 2021 beslutat om eldningsförbud i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse inom hela Gotlands län. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Förbudet gäller inte heller campingkök som drivs av gas eller flytande bränsle.

Räddningstjänsten vid Region Gotland får medge undantag från förbudet om det föreligger särskilda skäl. Ansökan om undantag från förbudet ska vara skriftligt.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Förbudet träder i kraft den 26 juli 2021 klockan 18.00 och gäller tillsvidare.

Kontakt