Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Region Gotland uppmanar alla att visa hänsyn

Det befinner sig just nu mycket människor i Gotlands län. Efter rapporter om trängsel och en sämre efterlevnad av restriktioner vill länsstyrelsen nu uppmana alla som vistas på Gotland att visa hänsyn och följa de restriktioner som finns.

Efter de lättnader som infördes den 15 juli uppskattas efterlevnaden av restriktioner ha blivit sämre. Det har kommit in rapporter från verksamhetsutövare som uttrycker att det är svårt att få kunder och besökare att följa de restriktioner som finns.

– Det verkar som att en del besökare tror att restriktionerna slutat gälla, vilket inte stämmer, säger Marlene Andersson, jurist och tillsynssamordnare vid länsstyrelsen.

Även efter den 15 juli är butiker skyldiga enligt pandemilagen att begränsa antalet kunder och besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

– Ett sätt att uppfylla detta lagkrav är att ha ett maxantal för hur många kunder som får lov att vistas i butiken samtidigt. Det är viktigt att kunder och besökare rättar sig efter lokalernas maxantal och följer verksamhetsutövarens uppmaningar, säger Marlene Andersson.

Sjukvården på Gotland är just nu mycket belastad. Det har även kommit in rapporter om en ökad smittspridning i länet.

– Vi har kunnat konstatera nya fall av covid-19. Vi får inte glömma att smittan fortfarande finns bland oss. Vi måste hjälpas åt att visa hänsyn och följa restriktionerna. Det är bara tillsammans som vi kan minska smittspridningen, säger Sven Montelius, smittskyddsläkare vid Region Gotland.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss