Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låga nivåer i länets vattendrag

En pojke med en barkbåt vid ett vattendrag.

Vattenflödena i många av Gotlands vattendrag är just nu mycket låga. Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig, därför uppmanar länsstyrelsen alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från vattendragen.

Den förhållandevis torra våren och försommaren har medfört att vattennivåerna är mycket låga i många av länets vattendrag. Länsstyrelsen i Gotlands län bedömer nu att uttag från länets vattendrag kan skada allmänna eller enskilda intressen och att man därför bör göra en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken.

– Är du osäker på vad som gäller för dig bör du vända dig till oss på Länsstyrelsen. Vi befinner oss i ett läge där vi måste värna om varenda droppe, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent vid miljö- och vattenenheten.

Att pumpa upp vatten är inte tillåtet om det kan skada allmänna eller enskilda intressen. När flödena är så låga som de är nu kan varje vattenuttag orsaka skada. Summan av många små uttag kan skapa allvarliga följder för växt- och djurlivet i åarna.

Prognosen för den närmaste veckan är att vattenflödet kommer att minska ännu mer. Den som har tillstånd eller anmält att ta ut vatten har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller anmälan.

Fakta vattenuttag

Bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt för vattenuttag ur vattendrag och sjöar finns i kapitel 11 i miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det Region Gotland som har bestämmanderätten.

Kontakt