Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hotad fjäril inventeras på Gotland

Närbild av två fjärilar, beiga och blå med svarta fläckar, som sitter på en pinne.

Foto: David Lundgren

Hur mår den svartfläckiga blåvingen på Gotland? Det tänker länsstyrelsen nu ta reda på. Under juli månad pågår inventering av den rödlistade dagfjärilen runtom på hela ön.

Den gotländska populationen av svartfläckig blåvinge hör till de största i hela Nord- och Mellaneuropa, men arten har haft det svårt på senaste tiden. Under 2019 kläcktes väldigt få svartfläckiga blåvingar på Gotland, delvis på grund av den svåra torkan sommaren 2018 som fick många för arten så viktiga timjanplantor att torka bort eller blomma vid en annan tidpunkt än normalt. Dessutom hotas de gotländska alvarmarkerna, en ovanlig naturtyp där fjärilen trivs som bäst, av igenväxning och exploatering. Även hårt bete och kraftig röjning av lägivande buskar på alvarmark påverkar många fjärilar och bin negativt.

Ett kargt landskap, alvarmark, med hedliknande mark och enbuskar.

Alvarmark är livsviktiga miljöer för svartfläckig blåvinge. Finns det lägivande buskar med varma gläntor trivs den extra bra. Ett lagom hårt betestryck, gärna med sent betespåsläpp, håller igenväxning borta men sparar mycket av blomrikedomen. Stigar och småvägar kan utgöra viktiga spridningskorridorer för många fjärilar och andras insekter. Foto: David Lundgren

– Den svartfläckiga blåvingen är inte bara vacker, den har också en spännande livscykel. Honan lägger ägg på backtimjan. I larvstadiet utsöndrar arten en söt vätska som uppskattas av vissa myror, som i god tro bär ner fjärilslarverna till sitt bo. Här lever fjärilslarven gott på myrornas larver. När fjärilen kläcks gäller det dock att skynda sig upp till markytan innan myrorna inser sitt misstag, berättar David Lundgren, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

När bild av två blå fjärilar i rörelse.

Svartfläckig blåvinge är lätt att känna igen med sina svarta fläckar på både undersidan och ovansidan av vingarna tillsammans med den stora storleken (för att vara en blåvinge). Här på favoritblomman backtimjan. Foto: David Lundgren

Uppföljning av svartfläckig blåvinge på Gotland startade förra året, en följd av populationens kraftiga minskning under 2019. Vid förra inventeringstillfället noterades inte fjärilen på fler lokaler där den tidigare setts.

– Nu hoppas vi att svartfläckig blåvinge ska återetablera sig på dessa lokaler och att sommarens inventering ska visa att arten utvecklas i positiv riktning, säger naturvårdshandläggare Annika Forsslund.

Inventeringen genomförs i samarbete med Lunds universitet i områden från Fleringe i norr till Sundre i söder, Tofta i väster och Östergarn i öster.

Kontakt