Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Flera små bilder föreställande människor, Gotlandsbåten och Gotlands natur.

Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, statliga myndigheter på ön samt nationella myndigheter och Region Gotland.

Veckans lägesbild

Här redovisas ny information som tillkommit sedan förra veckans lägesbild. Lägesbilden gäller för Gotlands län tisdagen den 6 juli klockan 10.00.

Övergripande lägesbild

 • Länet har 4009 bekräftade fall (5/7). Under vecka 26 rapporterades fem nya fall, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka (12 nya fall). En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Vecka 26 har 5576 vaccinationer registrerats. Totalt har 57990 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 35000 personer har fått minst en dos och omkring 23000 personer är färdigvaccinerade.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 59 000 personer fler i länet vecka 27 än de som räknas som fastboende (cirka 60 000
  fastboende). Bokningsläget för juli-augusti är cirka 9,1 procent högre än 2019 (normalår).
 • Region Gotland har från och med vecka 26 pausat bokningen av så kallade fristående dos 2 av Pfizers och Modernas vaccin. Pausen gäller till och med hela vecka 27 och nytt beslut fattas på måndagar varje vecka under sommaren. Vaccination av en fristående dos 2 av Astra Zenecas vaccin kan bokas i länet.
 • Efterlevnadsuppdrag: Verksamhetsutövare är positiva till att få mer kunder i samband med lättnader av restriktioner, det finns dock en farhåga att trängsel kan uppstå och att alla besökare inte kommer visa hänsyn eller respektera kvarvarande restriktioner. Flera verksamhetsutövare rapporterar att efterlevnaden varierar och försämrats bland allmänheten, och att man fått tillrättavisa kunder/besökare som inte respekterar restriktioner.

Liv och hälsa

 • Region Gotland: 4009 bekräftade fall (5/7 ). Under vecka 26 rapporterades fem nya fall, vilket är en minskning jämfört med föregående vecka (12 nya fall). En patient är i behov av eftervård på vårdavdelning.
 • Vecka 26 har 5576 vaccinationer registrerats. Totalt har 57990 vaccinationer genomförts i länet. Närmare 35000 personer har fått minst en dos och omkring 23000 personer är färdigvaccinerade. Täckningsgraden i gruppen 70 år och äldre ligger på 95,4 procent för minst en dos och på 92,1 procent för två doser.
 • Region Gotland har från och med vecka 26 pausat bokningen av så kallade fristående dos 2 av Pfizers och Modernas vaccin. Pausen gäller till och med hela vecka 27 och nytt beslut fattas på måndagar varje vecka under sommaren. Vaccination av en fristående dos 2 av Astra Zenecas vaccin kan bokas i länet.

Miljö och ekonomiska värden

 • Vecka 27 är minst ett anlöp per dag planerat vid kryssningskajen, vissa dagar upp till tre anlöp. Vecka 28 beräknas 14 anlöp med maximalt 18000 passagerare.
 • Enligt Tillväxtverket har 230 ansökningar om korttidsarbete inkommit under 2021 (5/7). Av dessa har Tillväxtverket hittills beviljat 154 ansökningar.
 • Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 59000 personer fler i länet vecka 27 än de som räknas som fastboende (cirka 60000 fastboende). Bokningsläget för juli-augusti är cirka 9,1 procent högre jämfört med 2019 (normalår). Destination Gotland meddelar nu att man delvis lättar på restriktionerna och tar bort rutinen med en fri stol mellan varje sällskap ombord på färjorna. Kapacitetstaket hamnar därmed runt 80-85 procent.

Efterlevnadsuppdraget

 • Efterlevnaden vecka 25 och 26 bedöms som hög gällande verksamheters och handelsplatsers förmåga att anpassa lokaler och butiker. Allmänhetens efterlevnad av rekommendationer bedöms som medel.
 • Generellt respekteras rekommendationen om att undvika trängsel i handeln. Butiker upplever dock en försämring i hur väl kunder respekterar det angivna maxantalet. Storleken på sällskap som handlar tillsammans ökar.
 • Region Gotlands restaurangtillsyn rapporterar att det har varit mycket folk ute i samband med fotbolls EM och att det främst i samband med Sveriges matcher har uppstått trängsel.
 • Verksamhetsutövare är positiva till att få mer kunder i samband med lättnader av restriktioner och ökat antal turister i länet. Det finns dock en oro att trängsel uppstår när sällskapen blir större.
 • Den samlade bedömningen av efterlevnaden är medel för både vecka 25 och vecka 26.

Identifierade särskilda områden och situationer med risk för ökad smittspridning

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Efterlevnaden hos allmänheten varierar. Generellt följs restriktioner men verksamhetsutövare rapporterar en ovilja hos vissa personer att ta hänsyn.
 • Privata sammankomster: Församlingshem har öppnats upp för dop och begravningskaffe efter den 1 juli.
 • Serveringsställen: Trängsel har uppkommit i samband med fotbolls-EM, framför allt utanför serveringsställen. Efterlevnaden bland gästerna minskar ju senare på kvällen det blir.
 • Handelsplatser inklusive paketutlämning inomhus: Större sällskap handlar tillsammans vilket kan medföra trängsel. Butiker rapporterar att de behövt tillrättavisa kunder. En problematik är att ”handla ensam”-rekommendationen har tagits bort medan maxantal tillåtna kunder per yta kvarstår. Många butiker har inte resurser till att slussa kunder in och ut, vilket leder till en oro för trängsel i takt med att antalet besökare i länet ökar.
 • Handelsplatser utomhus: En stor mängd människor i rörelse ger en generell risk för trängsel på gator och torg.
 • Offentliga rum inomhus: Svenska kyrkan har räknat ut max antal besökare som tillåts med anvisad sittplats i alla länets kyrkor.

Sammanställning av kollektivtrafiken

 • Destination Gotland rapporterar att efterlevnaden ombord på färjorna har försämrats men fortfarande är hög.
 • Färjeterminalen har identifierats som särskilt område eller situation med risk för ökad smittspridning, då resandet och bokningsläget för färjetrafiken är högre än ett normalår.
 • Beläggningsgrad färja: Enligt Destination Gotland beräknas det vara cirka 59000 personer fler i länet vecka 27 än de som räknas som fastboende (cirka 60000 fastboende).
 • Beläggningsgrad flyg: Nuvarande beläggningsgrad uppgår till drygt 70 procent av normal trafik. Fyra flygbolag trafikerar Visby Airport med upp till totalt 15 avgångar dagligen.

Tillsynsuppdraget - den tillfälliga covid-19-lagen

 • Under vecka 26 gjordes 90 procent av tillsynsåtgärderna genom kontroller i fält. 10 procent av tillsynsåtgärderna bedrevs genom rådgivning i fält.
 • Vecka 26 har länsstyrelsen prioriterat tillsyn av butiker i Visby, utifrån bedömningen att det där kan uppstå trängsel under sommaren. Länsstyrelsen har även bedrivit tillsyn på en nöjespark, en biograf, två offentliga tillställningar och två allmänna sammankomster, varav en filmvecka på Fårö, då dessa platser och tillställningar förväntas dra mycket besökare där trängsel kan uppkomma.
 • Vid den tillsyn av handelsplatser som gjordes så klarade de flesta butiker av att hålla maxantalet och undvika trängsel. De brister som noterades var som tidigare dokumentation av maxantal och åtgärder. Även information till kunder om smittspridning saknades.
 • Verksamhetsutövare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar visar överlag god efterlevnad av lagstiftningen. Dock så kunde en verksamhetsutövare inte hantera trängsel, vilket visade sig vid tillsyn.
 • Det är en utmaning för nöjesparken att hantera trängsel, då stort antal besökare skapar trängsel runt vissa attraktioner.

Storskalig testning

 • Vecka 26 nyttjades totalt 20 procent av kapaciteten via egenprovtagningen. 423 prover skickades till KUL under vecka 26. 2,0 procent av dessa var positiva. Svarstiderna från KUL är fortsatt korta (27-29 timmar).

Storskalig vaccination

 • Vecka 26 har 5576 vaccinationer genomförts i länet, 2334 av dessa var dos 2-vaccinationer. Totalt har nu 57990 vaccinationer gjorts, drygt 35000 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 23000 är färdigvaccinerade. I gruppen 70 år och äldre har 95,4 procent fått minst en dos och 92,1 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 60-69 år har 92 procent fått minst en dos och 74 procent är färdigvaccinerade.
 • Varje torsdag uppdaterar Folkhälsomyndigheten nationella statistiken över genomförda vaccinationer. Tyvärr felar statistiken gällande dos 1 vaccinationer för länets del. Under vecka 25 har Folkhälsomyndigheten bara registrerat 32 av 2244 vaccinationer. Det gör att det ser ut som om täckningsgraden för minst en dos ligger på 57,2 procent, när den i själva verket är 61,8 procent. Däremot stämmer statistiken över färdigvaccinerade, där ligger täckningsgraden på 40 procent.
 • Region Gotland har från och med vecka 26 pausat bokningen av så kallade fristående dos 2 av Pfizers och Modernas vaccin. Pausen gäller till och med hela vecka 27 och nytt beslut fattas på måndagar varje vecka under sommaren. Vaccination av en fristående dos 2 av Astra Zenecas vaccin kan bokas i länet.

Kontakt