Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

11 miljoner kronor i stöd till nya klimatinvesteringar

Pressmeddelande

Det statliga stödet Klimatklivet fortsätter att leverera klimatnytta genom att bevilja stöd till åtgärder som minskar växthusgasutsläppen i Sverige. Nu har ytterligare sex klimatinvesteringar fått positiva besked i länet.
- Vi är glada för de gotländska aktörernas engagemang för klimatet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen.

Sedan Klimatklivet startade 2015 har 45 gotländska aktörer fått stöd för åtgärder som minskar klimatpåverkan. Totalt har drygt 80 miljoner kronor tilldelats klimatnyttiga projekt och länsstyrelsen kan nu meddela att Naturvårdsverket har fattat positiva beslut för ytterligare sex klimatinvesteringar i länet.

– Det finns ett fortsatt stort investeringsbehov i fossilfria lösningar inom transportsektorn, samt för produktionsprocesser inom industrin och i lantbruket, säger Agneta Green.

Svenska kyrkan tar ett kliv för klimatet

Flera av investeringarna från den senaste ansökningsomgången bidrar till en energiomställning inom transportsektorn. Bland annat investerar Visby domkyrkoförsamlings kyrkogårds- och fastighetsförvaltning i att stärka den publika laddinfrastrukturen för elbilar på Gotland.

– Det känns roligt att vi har fått det här stödet. Investeringen i publika laddstolpar är en del i en större satsning vi gör för klimatet, berättar Mats Ahlqvist, kyrkogårds och fastighetschef för Visby Domkyrkoförsamling.

Som en del av Ett biskopsbrev för klimatet har Svenska kyrkan nationellt tagit fram en Färdplan för klimatet. Ett av klimatmålen som Visby stift vill uppnå är utbyggnationen av laddinfrastrukturen inom Svenska kyrkan.

– Visby Domkyrkoförsamling var först ut men det finns flera församlingar och pastorat som är intresserade av att sätta upp publika laddpunkter, säger Natalia Svensson, klimat och miljöhandläggare på Visby stift.

Investeringar för fossilfria transporter

Även Ljugarnsfastighet Alsarve AB och Skogshamra Lantbruks AB har fått stöd från Klimatklivet för publika laddpunkter till elbilar. Skogshamra Lantbruk har så fort beslutet fattades av Naturvårdsverket genomfört investeringen så att de fyra laddpunkterna fanns på plats redan till midsommarhelgen.

– Vi ville få upp vår publika laddning så fort som möjligt inför sommarsäsongen. Det är kul att vi som lantbrukare genom att kunna sälja egen solcellsproducerad el kan bidra till en positiv omställning, säger Hans Vestberg, ägare till Skogshamra Lantbruk i Hamra.

Det största stödet beviljades till Gasum AB och ska gå till länets första tankstation för flytande biogas, med de tyngre transporterna som målgrupp.

– Vi ser mycket positivt på det här. Vår ansökan grundar sig på det intresse som det lokala näringslivet har visat när det kommer till att hitta hållbarare drivmedel för de tyngre transporterna. Gotland har redan idag en hel del biogas och vi vill bidra till att bredda detta genom att ge möjlighet att tanka flytande biogas, säger Mikael Antonsson, ansvarig för tung trafik på Gasum AB.

Ytterligare företag som nyligen fått stöd till att genomföra Klimatinvesteringar är Sigma Polymer Group AB i Havdhem och Br. Lindby Fastigheter AB i Roma som investerar i konvertering bort från fossil energi.

Länsstyrelsens roll är att informera olika aktörer om satsningen och de möjligheter som Klimatklivets stöd kan ge. Nästa ansökningsomgång är öppen i slutet av sommaren, mellan den 24 augusti – 9 september.

Fakta om klimatklivet:

Nationellt har 3 728 åtgärder beviljats stöd från Klimatklivet, åtgärder som tillsammans har en uppskattad minskning om 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år under åtgärdernas livslängd. Totalt är det sju miljarder kronor som fördelats till företag, organisationer och myndigheter som ansökt om stöd för klimatåtgärder. Den största andelen, 77 procent, har gått till företag. Stödet från Naturvårdsverket utgör 44 procent av den totala investeringskostnaden, vilket betyder att klimatinvesteringarna totalt sett omfattar 16 miljarder kronor.

Kontakt