Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till föräldrar ska bidra till ökad integration

Tre kvinnor och en mat sitter nära varandra och pratar.

Länsstyrelsen har beviljat Region Gotland ett bidrag på 1,1 miljoner kronor som ska gå till integrationsarbete. Pengarna ska finansiera projektet ”Föräldraskap”, som riktar sig till utrikesfödda föräldrar på Gotland.
- Vi hoppas projektet blir meningsfullt för många, säger Annette Johansson, integrationsstrateg på länsstyrelsen.

Region Gotland har beviljats statlig ersättning för insatsen ”Föräldraskap”. Projektet pågår under åren 2021-2023 och har som syfte att ge utrikesfödda föräldrar stöttning och information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Exempel på områden är föräldrars rättigheter och skyldigheter, skolgång, hälsa och fritid.

- Vi hoppas och tror att projektet ska ge föräldrarna de verktyg de behöver för att känna sig trygga i sitt föräldraskap, säger Annette Johansson.

Projektet innefattar föräldragrupper som ska fungera som ett diskussionsforum där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter. Med på dessa föräldracirklar kommer utbildade cirkelledare medverka med stöd från bland annat barnhälsovården och familjestödsenheten.

- Föräldragrupper med 8-12 deltagare per grupp planeras starta under våren 2022, säger Madelene Johansson, enhetschef för modersmålsenheten.

Projektet genomförs i samverkan mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och regionsstyrelseförvaltningen.


Kontakt