Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rådjurskador i fokus vid höstens första dialogmöte

Rådjur i kvällssol.

Den växande rådjursstammen på Gotland orsakar både trafik- och betesskador. Höstens första dialogmöte kommer därför att fokusera på vad vi tillsammans kan göra för att minska rådjursskadorna.

– Det är viktigt att vi samlas och pratar om vad vi med gemensamma krafter kan göra för att minska skadorna som rådjuren orsakar, säger landshövding Anders Flanking.

Landshövdingen har därför tagit initiativet till att höstens första möte inom ramen för Dialog för Gotland ska behandla rådjursstammen på ön. Till mötet kommer representanter från markägare-, jägare-, polis- och trafiksäkerhetsorganisationer att bjudas in till residenset.

– Dialogmötena är en plattform för konstruktiva samtal om angelägna frågor för länet, avslutar Anders Flanking.

Kontakt