Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa konstaterad på Stora Karlsö

Kusten vid Stora Karlsö.

Flera döda fåglar har hittats på Stora Karlsö. Efter analyser står de klart att de bar på fågelinfluensan.

Döda fåglar på Stora Karlsö var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, efter att ha analyserat en handfull ejderungar och gråtrutar inskickade av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Viruset är inte farligt för människor, men kan få stora konsekvenser om smittan kommer in bland tamfåglar eller kommersiella djurbesättningar.

– Besökare på Stora Karlsö som själva har tama fjäderfän i sin närhet, egna eller hos någon granne, behöver tvätta sina skor med tvål och vatten innan de lämnar Stora Karlsö. Tänk också på att viruset kan följa med badkläder hem eftersom det sprids via fågelavföring som finns i havet, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär.

Misstänkta fall av fågelinfluensa har även rapporterats från Lilla Karlsö samt Östergarnsholm. Den som observerar en ansamling av minst fem döda fåglar bör rapportera det via mejl till länsstyrelsens länsveterinär. Detsamma gäller om man ser en fågel med neurologiska symtom, vilket exempelvis kan yttra sig genom att fågeln simmar i cirklar.

Om du misstänker att dina tamfjäderfän är sjuka ska du alltid kontakta besättningsveterinär.

Under ett halvår gällde en högre skyddsnivå för att säkra svenska fågelbesättningar från fågelinfluensan. Högre temperaturer hämmar smittspridningen så därför sänkte Jordbruksverket skyddsnivån för knappt en månad sedan, och fåglar i fångenskap fick åter röra sig utomhus.

– Om vi skulle få in fågelinfluensan bland tamfåglar blir det restriktioner igen, säger Agneta Karlsson Norström.

Mer information om fågelinfluensan finns på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mejla information om tid, plats, antal fåglar, och om möjligt vilken art du observerat till länsveterinär Agneta Karlsson Norström.
Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss