Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dykare ska undersöka fartygslämningar

Dykare vid timmer. Foto: Jens Lindström,Nordic Maritime Group.

Dykare vid timmer. Foto: Jens Lindström,Nordic Maritime Group.

Under nästa vecka kommer marinarkeologer att undersöka flera fartygslämningar längs de gotländska kusterna.

– Syftet med dykningarna är att stärka kunskapsunderlaget om länets fartygslämningar, säger Daniel Langhammer, kulturmiljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Dykningarna är ett led i det långsiktiga arbetet med att öka kunskapen om alla de vrak som finns utanför Gotland. Vid årets dykningar fokuserar undersökningarna på att säkerställa tidigare bedömningar av fartygslämningar.

– Vi vill titta närmre på fartygslämningar som på lite otydliga grunder bedömts som fornlämningar, säger Daniel Langhammer.

Bortsett från kulturmiljönyttan med att ha goda kunskaper om tillståndet för de marina kulturmiljöerna ska marinarkeologerna bedöma om fartygslämningarna förlist före år 1850. Nordic Maritime Group är den marinarkeologiska utförare som i år fått uppdraget av länsstyrelsen.

– Vi tycker att det är mycket positivt att länsstyrelsen tagit detta initiativ. Att uppdatera och kvalitetssäkra vrakinformationen är välbehövligt för att vi på bästa sätt ska kunna skydda och bevara våra lämningar inför framtiden och här finns det mycket att göra, säger marinarkeolog, Jens Lindström.

Undersökningarna pågår under vecka 26 och totalt är det fyra fartygslämningar som ska besiktigas.

Kontakt