Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att ge dig en bra upplevelse av nationalparken

En pojke paddlar på en sjö i en gul kajak.

Området för den planerade nationalparken på nordvästra Gotland kan bjuda på många olika upplevelser.

Vilka är dina förhoppningar på den planerade nationalparken vid Bästeträsk med omgivningar, och vad vill du uppleva när du besöker den? Ta chansen att bidra till den framtida nationalparken genom att besvara vår enkät!

Arbetet med att utforma och bilda en ny nationalpark på nordvästra Gotland pågår för fullt, bland annat med markinköp och funderingar kring hur friluftslivet i området kan utvecklas.

Bakom projektet står Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Området är unikt med enastående naturvärden och en mycket stor artrikedom, även i ett europeiskt perspektiv. Genom att bilda en nationalpark kan naturvärdena bevaras och utvecklas och förutsättningar skapas för besökare att upptäcka området.

En god dialog och delaktighet med de som på olika vis berörs av nationalparken är en förutsättning för ett lyckat projekt.

– De är viktiga delar av processen och gör att fler involveras. En bra dialog och delaktighet bidrar helt klart till att nationalparken får en bättre utformning, säger Karolina Johansson, projektledare.

Under förstudien kartlades hur området används i dag och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Nu blickar vi framåt och behöver din hjälp med att få ett bra underlag för vårt fortsatta arbete, och det gör vi med hjälp av en kort enkät som du når via länken nedan.

Alla är välkomna att fylla i den!

Senast 31 augusti vill vi ha dina svar.

Enkäten om nationalparken Bästeträsk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om nationalparksprojektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Har du andra synpunkter eller frågor? Kontakta oss!


Kontakt