Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen: ”Målet är att bli fossilfri länsstyrelse till 2025”

En man lägger en väska på bagagehyllan ombord på ett flygplan.

Länsstyrelsen i Gotlands län deltar i arbetet med att minska utsläppen från flygtrafiken.

Länsstyrelsen i Gotlands län har ingått ett samarbetsavtal med Swedavia om att gemensamt upphandla bioflygbränsle. Länsstyrelsens mål är att myndighetens flygresor ska vara helt fossilfria till 2023.

Swedavia sköter upphandlingen och länsstyrelsen avropar den mängd bränsle som motsvarar personalens flygresor. Planen är att öka andelen inköpt bioflygbränsle till en tredjedel under 2021, två tredjedelar 2022, för att slutligen 2023 endast köpa bioflygbränsle.

– Självklart kan det dyka upp andra lösningar för att flyga fossilfritt under tiden, vilket naturligtvis också vore välkommet, säger landshövding Anders Flanking.

Även bland annat länsstyrelserna i Västernorrland och Halland deltar i upphandlingen.
Bioflygbränslet är blandat med vanligt bränsle, och just nu är det tillåtet med en inblandning av upp till 50 procent bioflygbränsle.

– Vårt mål är att bli en fossilfri länsstyrelse till 2025, eftersom vi som statlig myndighet vill gå före och bidra till såväl lokala som nationella och internationella miljömål. Samarbetsavtalet med Swedavia är ett viktigt steg på vår resa, säger Anders Flanking.

Bland dessa miljömål finns:

• Gotland – fossilfritt transportsystem till 2030 (Gotlands energi- och klimatstrategi)
• Sverige – nettonollutsläpp senast 2045 (Det klimatpolitiska ramverket)
• EU – klimatneutralt till senast 2050 (EU:s gemensamma långsiktiga klimatstrategi)
• Världen – begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grad (Parisavtalet)

Kontakt